Ključne spremembe za reševanje novih mirovnih izzivov

(Foto - European Pressphoto Agency)23. junij 2015 - Ključne spremembe, ki se jih Združeni narodi morajo nujno lotiti, so povezane z novimi zahtevami mirovnih operacij in preprečevanju konfliktov. Osredotočajo se na politične rešitve, odzivnost in prilagodljivost operacij ter močnejše partnersko sodelovanje.

'Trajen mir dosežemo s pomočjo političnih rešitev in ne samo z vojaškimi ter tehničnimi posegi. Politične rešitve morajo biti rdeča nit vseh mirovnih operacij Združenih narodov', je dejal Jose Ramos Horta, nekdanji predsednik Vzhodnega Timorja in Nobelov nagrajenec za mir.

Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je oktobra 2014 razglasil ustanovitev Neodvisnega odbora na visoki ravni za mirovne operacije (High-Level Independent Panel on Peace Operations). Odbor je odgovoren za izdelavo celovite ocene stanja mirovnih operacij ZN in nujnih izboljšav za prihodnje operacije.

Petnajst let po prelomnem Brahimijevem poročilu, poimenovanem po dolgoletnem svetovalcu ZN in priznanem alžirskem diplomatu Lakhdar Brahimi, so številni strokovnjaki pripravili nova priporočila namenjena izboljšavi mirovnih operacij. Izvedbeno fazo bodo vodili iz urada Ban-ki moona, v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi oddelki ZN. 'Moji napotki so namenjeni pripravi ZN na izzive prihodnosti' je dejal generalni sekretar.

V imenu Neodvisnega odbora na visoki ravni za mirovne operacije je gospod Ramos- Horta, predsednik, poudaril potrebo po 'prilagoditvenem kontekstu' ZN misij. Poudaril je tudi potrebo po bolj prožni globalni in regionalni strukturi za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Prepričan je, da mora vodstvo Združenih narodov predstaviti glavno vizijo in se osredotočiti na omogočanje terenskih misij, medtem ko mora osebje obnoviti svojo namen, ki je zaščita ljudi, in cilj- dobro počutje civilistov na terenu.

Odbor poziva tudi k izrazitejši odločnosti za preprečevanje kriz. Le ta priporoča ustanovitev mednarodnega foruma za preprečevanje kriz ter spodbuja zgodnejše vključevanje Varnostnega sveta, ki bi poleg že nastalih kriz obravnaval tudi 'nastajujoče grožnje'.

V okviru izboljšave 'hitre napotitve' pomoči je skupina priporočila ZN, da pripravi načrt za močnejše in bolje organizirane mreže nacionalnih in regionalnih zmogljivosti. Skupni namen akcij in njihova vizija mora biti oblikovana že od samega začetka.

Med drugim, bi moral Sekretariat ZN razmisliti o vzpostavitvi še enega namestnika generalnega sekretarja, ki bi bil odgovoren za mir in varnost, ter o predlogu 'enotnega računa mirovnih operacij', ki naj bi financiral vse misije v prihodnosti.

Vir: UN News Centre