UNIFIL

Prvotno je Varnostni svet ustanovil misijo UNIFIL marca 1978, da bi potrdil izraelski umik iz Libanona, ponovno vzpostavil mednarodni mir in varnost ter pomagal libanonski vladi pri vzpostavljanju efektivne avtoritete na tem območju. Mandat misije je bilo treba dvakrat prilagoditi zaradi razvoja dogodkov v letih 1982 in 2000.

Po krizi julija in avgusta 2006, je Varnostni svet okrepil misijo in se odločil, da bo poleg prvotnega mandata, misija med drugim nadzorovala tudi prenehanje sovražnosti, spremljala in podpirala libanonske oborožene sile, ko se te razporejajo južno od Libanona, in razširila svojo pomoč, da bi zagotovili humanitarni dostop do civilnega prebivalstva in prostovoljno in varno vrnitev razseljenih oseb(UN Peacekeeping 2011a).

Ozadje

Libanon, bližnjevzhodna mediteranska država, je dosegel samostojnost leta 1947. Od takrat se v državi nenehno izmenjujeta obdobji miru in politične nestabilnosti. Izrael je zaradi napadov Palestinske osvobodilne organizacije leta 1978 vkorakal v Libanon, da bi uničil palestinska oporišča. Varnostni svet OZN je z resolucijama št. 425 in 426 marca 1978 dosegel prekinitev spopadov in ustanovitev ter poznejšo napotitev sil UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) v južni Libanon. Kljub dolgoletni prisotnosti mirovnih sil na terenu, pa obstoječe naloge misije izvirajo iz resolucije VS ZN 1701 (2006), ki je bila sprejeta po koncu spopadov med izraelsko vojsko in Hezbolahom na območju južnega Libanona. Mandat misije obsega nadzor/spremljanje prekinitve spopadov, nadzor območja Libanona južno od reke Litani in sodelovanje z libanonskimi varnostnimi silami, ki so dolžne na območju nadzora UNIFIL razorožiti vse oborožene skupine in posameznike.

Presek stanja

V UNIFIL je po zadnjih podatkih 12.235 vojaških oseb. Sile prispeva 31 držav (največ Italija - 2.585, Francija - 1.437, Indonezija – 1.248 in Španija - 1.046). Zaradi velikega angažiranja EU držav v misiji, velja UNIFIL za eno redkih »evropskih« OZN operacij, saj države EU prispevajo več kot polovico vseh sil.

Slovenska vlada je 7. septembra 2006 sklenila, da na operacijo UNIFIL napoti 12 pripadnikov Slovenske vojske in s tem prispeva k reševanju razmer v Libanonu. Prvi pripadniki Slovenske vojske so se operacije udeležili decembra 2006. Zaradi obsega nalog, se je slovenski prispevek v letu 2007 povečal še za dva pripadnika in trenutno šteje 14 vojakov.